New Zealand as a tourist destination for a youth sector

Thesis title: Nový Zéland jako destinace cestovního ruchu pro segment mládeže
Author: Kumberová, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním tématem práce byl segment mládeže a jeho specifické zvyklosti v cestovním ruchu. Hlavním cílem práce je zhodnocení infrastruktury a specifických forem cestovního ruchu vhodných pro mládež na Novém Zélandu a následný návrh produktu pro segment mládeže. K naplnění cíle byly použity metody analýzy a komparace; konkrétně analýza nabídky ubytování, dopravy, aktivit a komparace poznatků z teoretické části práce s praktickou částí práce. Dále byly analyzovány i předpoklady pro rozvoj specifických forem cestovního ruchu pro mládež na Novém Zélandu. Hlavním zjištěním bylo, že Nový Zéland je vysoce vhodnou destinací pro mládež, a to jak z hlediska nabídky ubytování, dopravy, aktivit pro mládež, ale i z hlediska potenciálu pro rozvoj specifických forem cestovního ruchu pro mládež.
Keywords: cestovní ruch mládeže; segment mládeže; youth travel; Nový Zéland
Thesis title: New Zealand as a tourist destination for a youth sector
Author: Kumberová, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Petrů, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
The main topic of my diploma thesis was a youth sector and its specific habits in tourism. The main objective was to evaluate the infrastructure and the specific forms of youth travel in New Zealand, followed by a product creation for the youth sector. In order to reach the main objective, the methods of analysis and comparative method were used; specifically the analysis of accommodation, transport, activities and comparison of findings in theoretical part of the thesis and practical part of the thesis. Furthermore, a potential for a development of specific forms of youth travel in New Zealand was analysed. The main findings was that New Zealand is highly recommended for the youth sector for its supply of accommodation, transport and activities for youth, as well as for its potential for a development of the specific forms of youth travel.
Keywords: New Zealand; youth sector; youth travel; youth tourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 10. 2013
Date of submission: 15. 5. 2015
Date of defense: 9. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44711/podrobnosti

Files for download

    Last update: