The Effect of Change of Media Ownership on the Content of Selected Daily Papers: The Case of the MAFRA Media House Acquisition

Thesis title: Vliv změny vlastnictví médií na obsah vybraných deníků: případ akvizice mediální skupiny MAFRA
Author: Štveráková, Iveta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Müller, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Od poloviny roku 2013, kdy druhý nejbohatší český podnikatel a od roku 2014 i ministr financí Andrej Babiš, koupil mediální skupinu MAFRA vydávající mimo jiné dva seriózní české deníky Mladou frontu DNES a Lidové noviny, začaly se ve veřejném diskurzu častěji objevovat pochyby ohledně nezávislosti českých médií a jejich budoucího postavení. Tato práce si klade za cíl zjistit, jaký vliv měla změna vlastníka vydavatelství MAFRA na obsah zmíněných dvou deníků. Projevy tohoto vlivu jsou analyzovány nejprve obecně v zahraničně politických tématech a dále v zastoupení jména Andreje Babiše a jednotlivých společností patřících do koncernu Agrofert v článcích MF DNES a Lidových novin. Sběr dat je rozdělen do dvou časových období -- před a po akvizici MAFRY Andrejem Babišem. Jako výzkumná metoda byla použita kvantitativní obsahová analýza.
Keywords: koncentrace vlastnictví médií; MF DNES; Lidové noviny; MAFRA; Andrej Babiš; Agrofert
Thesis title: The Effect of Change of Media Ownership on the Content of Selected Daily Papers: The Case of the MAFRA Media House Acquisition
Author: Štveráková, Iveta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Müller, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
There seems to be growing amount of doubts about the independance of Czech media and its position in the public space since the mid 2013, when Andrej Babiš - the second wealthiest Czech entrepreneur and since 2014 also the minister of finance -- has bought MAFRA media house, which issues among others two Czech daily papers Mladá fronta DNES and Lidové noviny. Aim of this thesis is to find out, how the change in the ownership of the MAFRA media house affected the content of the two daily papers. Such effects are analysed in articles published in Mladá fronta DNES and Lidové noviny, firstly in general in the foreign policy topics, secondly in representation of the name of Andrej Babiš and thirdly in representation of the distinct subsidiaries of the Agrofert group. Data collection is divided into two separate periods -- before and after the acquisition of MAFRA media house by Andrej Babiš. Quantitative content analysis has been chosen as the method of research.
Keywords: Andrej Babiš; MF DNES; Lidové noviny; Agrofert; Concentration of Media Ownership

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Political Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2013
Date of submission: 15. 9. 2014
Date of defense: 22. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44582/podrobnosti

Files for download

    Last update: