Responsive design and its application during the process of web design

Thesis title: Responzivní design a jeho využití při procesu tvorby webu
Author: Prokop, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sigmund, Tomáš
Opponents: Koliš, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je popsat obecný proces tvorby webových stránek a srovnat jej v případech, kdy byly použity přístupy responzivního designu a kdy naopak použity nebyly. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a postupy pojící se s tvorbou webových stránek, ať už jde o responzivní design či nikoliv. V praktické části jsou aplikovány postupy responzivního designu na jeden konkrétní příklad. Následně dochází k porovnání dvou přístupů tvorby webových stránek i samotných výstupů. V závěru práce autor provádí srovnání klasického a responzivního webu z několika hledisek.
Keywords: webové stránky; web; tvorba webového projektu; responzivní design; mobilní web
Thesis title: Responsive design and its application during the process of web design
Author: Prokop, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sigmund, Tomáš
Opponents: Koliš, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to conduct analysis of process of web design and to compare two cases, where responsive design was used and where responsive design was not used. In theoretical part, there are explained basic terms and procedures connected with responsive and non-responsive design. In analytical part, the procedures of responsive design are applied to one particular example. Afterwards, two approaches of creating websites and the outputs of it are compared. In the end of the thesis the author compares basic and responsive web approach from different points of view.
Keywords: websites; mobile web; web design; web; responsive design

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2015
Date of submission: 12. 12. 2015
Date of defense: 2. 2. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51287/podrobnosti

Files for download

    Last update: