Reporting of corporate social responsibility in selected company

Thesis title: Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti
Author: Jiroušková, Jitka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Plášková, Alena
Opponents: Charvát, Vavřinec
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá reportováním společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je vytvoření CSR reportu pro společnost PATRIA Kobylí, a.s. Teoretická část je věnována vzniku, rozvoji a současným podobám CSR, včetně identifikování výhod a nevýhod spojených s CSR. Mimo jiné jsou zmíněny tři pilíře, na nichž koncept CSR stojí. Část práce je zaměřena na reportování CSR jeho přínosy a trendy. Dále jsou představeny platné normy, jež lze v oblasti CSR využít. Pozornost bude věnována především standardu GRI a s ním spojenému reportingovému rámci G4. Obsahem praktické části je analýza a hodnocení současných aktivit společnosti PATRIA Kobylí, a.s. a vypracování reportu CSR pro danou společnost. K vytvoření reportu byla využita nejaktuálnější verze standardu GRI, a to G4.
Keywords: společenská odpovědnost firem; GRI; normy CSR; CSR aktivity; Global Reporting Initiative; CSR reportování
Thesis title: Reporting of corporate social responsibility in selected company
Author: Jiroušková, Jitka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Plášková, Alena
Opponents: Charvát, Vavřinec
Thesis language: Česky
Abstract:
The Master´s Thesis is focused on reporting of Corporate Social Responsibility. The purpose of this thesis is create CSR report for company PATRIA Kobylí, a.s. Theoretical part is dedicated to formation, development and current forms CSR, including advantages and disadvantages CSR. Besides three pillars are mentioned, which are basis for the concept CSR. A part of thesis is focused on CSR reporting, its benefits and trends. Further, applicable standards this concept are introduced. The attention is put on GRI standard and reporting frame G4. Content of practical part are analysis and evaluation current activities in company PATRIA Kobylí, a.s. and create CSR report for this company. The latest version GRI standard G4 was used for create this report.
Keywords: Corporate Social Responsibility; standards CSR; CSR reporting; CSR activities; GRI; Global Reporting Initiative

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 10. 2014
Date of submission: 20. 4. 2015
Date of defense: 28. 1. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50240/podrobnosti

Files for download

    Last update: