Crude Oil World Market - Current Trends and Prices Development

Thesis title: Ropa na svetových trhoch: súčasné trendy a vývoj cien
Author: Talian, Peter
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Neumann, Pavel
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Fenomén ropy je v dnešnom svete dôležitou a často skloňovanou témou. Ropa, ako komodita, patrí medzi najviac využívané zdroje energie na zemi a v rôznych formách vstupuje do ekonomických procesov drvivej väčšiny sveta. Táto diplomová práca popisuje súčasnú situáciu na svetovom trhu ropy, charakterizuje surovinu a jej využiteľnosť, definuje vymedzenie trhu, jej účastníkov, tvorbu ceny, spôsob obchodovania a analyzuje stranu svetového dopytu ako aj ponuky. Zámerom tejto diplomovej práce je, okrem iného, detailná analýza historického aj súčasného vývoja cien ropy a popis trendov prítomných na tomto trhu. V záverečnej časti tejto diplomovej práce je modelovaná časová rada cien ropy a predpovedaný vývoj ceny ropy ako aj poskytnutý pohľad na súčasnú situáciu klesajúcich cien, ich možných dôvodov a následných dopadov na samotný trh ako aj na svetovú ekonomiku.
Keywords: Brent; WTI; spotreba; produkcia; ropa; energetická využiteľnosť; vývoj cien; ropné piesky; ropné bridlice; OPEC
Thesis title: Ropa na světových trzích: soúčasné trendy a vývoj cen
Author: Talian, Peter
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Neumann, Pavel
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Fenomén ropy je v dnešním světě důležitým a často skloňovaným tématem. Ropa, jako komodita, patří mezi nejvíce využívané zdroje energie na zemi a v různých formách vstupuje do ekonomických procesů drtivé většiny světa. Tato diplomová práce popisuje současnou situaci na světovém trhu ropy, charakterizuje surovinu a její využitelnost, definuje vymezení trhu, její účastníky, tvorbu ceny, způsob obchodování a analyzuje stranu světové poptávky a nabídky. Záměrem této diplomové práce je, mimo jiné, detailní analýza historického i současného vývoje cen ropy a popis trendů přítomných na tomto trhu. V závěrečné části této diplomové práce je modelována časová řada cen ropy a předvídaný vývoj ceny ropy tak poskytnutý pohled na současnou situaci klesajících cen, jejich možných důvodů a následných dopadů na samotný trh a na světovou ekonomiku.
Keywords: WTI; spotřeba; produkce; ropné písky; energetická využitelnost; vývoj cen; OPEC; Brent; ropa; ropné břidlice
Thesis title: Crude Oil World Market - Current Trends and Prices Development
Author: Talian, Peter
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Neumann, Pavel
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The crude oil phenomenon has always been a big issue and the current situation does not prove different. Crude oil as a commodity is indisputably considered as one of the most utilized energy source as well as production input which enters into economic processes in the vast majority of countries over the world. The aim of this masters thesis is to provide a detailed description and analysis of the crude oil world market. Furthermore it not only gives a characteristics of the commodity and its energy use it also defines the market and its participants crude oil pricing crude oil trading and it also provides an analysis of the world oil demand as well as supply.The purpose of this masters thesis is among other to thoroughly analyze the crude oil prices development and introduce the contemporary trends present on the market. In the latter part of this thesis there will be a crude oil prices time series modelled and probable future price direction outlined. Moreover the thesis will reflect on the current oil prices drop with its possible effect on world economy.
Keywords: oil prices development; Brent; crude oil; energy use; oil sands; consumption; WTI; shale rock; OPEC; production

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2015
Date of submission: 18. 12. 2015
Date of defense: 2. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51551/podrobnosti

Files for download

    Last update: