Strategic analysis of NGO Stará škola

Thesis title: Strategická analýza organizace neziskové organizace Stará škola
Author: Ečerová, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vávrová, Hana
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je vypracovat strategickou analýzu neziskové organizace Stará škola, z.s.. V první, teoretické části se práce zaměřuje na charakteristiku neziskového sektoru a metodiku, která se pro provedení strategické analýzy využívá. V druhé části pak aplikuje tyto postupy na spolek Stará škola. K analýze makrookolí využívá PEST analýzu, v souvislosti s mikrookolím se zaměřuje především na analýzu konkurence, zákazníků či veřejnosti. Součástí práce je také finanční analýza, zaměřuje se také na modely BAMF a KAMF, které se v případě neziskových organizací často využívají. Na závěr se práce snaží zhodnotit celkové postavení spolku a vyvodit z něj příslušná doporučení.
Keywords: PEST analýza; Porterův model konkurenčních sil; Strategická analýza; ASNO; neziskové organizace
Thesis title: Strategic analysis of NGO Stará škola
Author: Ečerová, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vávrová, Hana
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this Masters thesis is the implementation of the strategic analysis on nongovernmental organization Stará škola, z.s. In first, theoretical part it focuses on the characteristics of the non-profit sector and the methodology used for the strategic analysis. The second part applies this methodology on the organization Stará škola. To analyze the macroenvironment it uses PEST analysis, in the context of microenvironment it focuses on the analysis of competitors, clients and public. This thesis also includes financial analysis, which also focuses on models BAMF and KAMF, which are often used in the context of NGOs. In conclusion, the thesis aims to evaluate the overall status of the organization and list some recommendations for the future.
Keywords: Strategic analysis; PEST analysis; Porter´s Five Forces model; ASNO; Non-governmental organisations

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 6. 2015
Date of submission: 10. 5. 2016
Date of defense: 17. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53366/podrobnosti

Files for download

    Last update: