Second (monetary) pillar of the European Central Bank?s monetary policy ? history of its genesis, characteristics and its relevance to the ECB? s monetary policy

Thesis title: Second (monetary) pillar of the European Central Bank?s monetary policy ? history of its genesis, characteristics and its relevance to the ECB? s monetary policy
Author: Duvačová, Katarína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kollár, Miroslav
Opponents: Chytilvá, Helena
Thesis language: English
Abstract:
Abstract Monetary policy of the ECB was created under the conditions of extreme uncertainty. This was probably one of those reasons, why Otmar Issing ? the mastermind of monetary pillar of ECB´s monetary strategy decided not to go the conventional way. His decision and the key principle of the monetary pillar ? to give the money a prominent role - faced and still face the criticism. Nevertheless, the monetary policy of the ECB works quite successfully more than eight years after the implementation of the two pillars approach. Thanks to the stable price level, the ECB is these days one of the most credible institution in the world. If the credibility of the ECB is also a merit of the monetary pillar, how the monetary pillar was created, how it works, its contribution to the price stability in the Euro zone, and if implementation of this pillar was a right decision ? this all is going to be discussed in this bachelor paper. Key words: monetary policy, price level, central bank, monetary aggregate JEL Classification: E520, E580, E310 Abstrakt Měnová politika Evropské centrální banky byla vytvořena za velmi nejistých podmínek. To byl pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč se Otmar Issing, mentor měnového pilíře, rozhodl pro netradiční strategii měnové politiky pro nadcházející měnovou unii. Jeho rozhodnutí a zároveň základní princip měnového pilíře ? prominentní role peněz čelí neustále kritice. Měnová politika ECB navzdory kritice splňuje stanovený cíl cenové stability už více než osm let a vzhledem k tomu je nyní jednou z nejdůvěryhodnějších institucí. Zásluha měnového pilíře v dosáhnutí zmíněné dlouhodobé cenové stability je však téma k diskuzi. Historie měnového pilíře, jeho fungování, charakteristika a zejména relevance pro měnovou politiku ECB je předmětem této bakalářské práce. Klíčová slova: měnová politika, cenová hladina, centrální banka, měnový agregát JEL klasifikace: E520, E580, E310
Keywords: -
Thesis title: Druhý (měnový) pilíř měnové politiky ECB, jeho charakteristika a relevance pro měnovou politiku ECB
Author: Duvačová, Katarína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kollár, Miroslav
Opponents: Chytilvá, Helena
Thesis language: English
Abstract:
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2008
Date of submission: 3. 1. 2008
Date of defense: 24. 1. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/7656/podrobnosti

Files for download

    Last update: