Strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu

Thesis title: Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú
Author: Bobková, Ludmila
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vávrová, Hana
Opponents: Gmentová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na strategickou analýzu neziskové organizace Bezo-balu, zabývající se aplikovaným výzkumem bezobalového prodeje v České republice. Teoretická část zprvu vymezuje pojmy a hlavní faktory, jež neziskový sektor provází. Dále se práce soustředí na strategickou analýzu organizace, tedy na analýzu makrookolí, analýzu mikrookolí a analýzu zdrojů organizace. Stanoveným cílem je zhodnocení všech vlivů, které organizaci ovlivňují, ale i skutečností, jež může organizace sama ovlivnit a využít i v příležitosti. Práce by měla neziskové organizaci přinést kompletní souhrn procesů, které mimo i v organizaci probíhají.
Keywords: analýza mikrookolí; analýza makrookolí; bezobalový prodej; strategická analýza; nadměrná spotřeba obalů; analýza zdrojů organizace
Thesis title: Strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu
Author: Bobková, Ludmila
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vávrová, Hana
Opponents: Gmentová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu which is concerned in research in unpackaging in the Czech Republic. The theoretical part first defines the concepts and the main factors that accompanies the nonprofit sector. Further part will focus on the strategic analysis of the organization, namely the analysis of ma-cro, analysis of micro and analysis of enterprise resources. The stated goal is to evaluate all the influences that affect the organization, but also the fact that the organization has influence and benefit from the opportunities. Work should bring a non-profit organi-zation full summary of the processes and outside the organization going.
Keywords: excessive consumption of packaging; unpackaged; analysis of the organization´s resources; macro analysis; strategic analysis; micro analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 11. 2015
Date of submission: 10. 5. 2016
Date of defense: 6. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55306/podrobnosti

Files for download

    Last update: