Credit swaps and CDOs and their use in the financial environment of the 21st century

Thesis title: Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století
Author: Vágó, Ádám
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Hoffman, Andrej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století. Cílem práce je prozkoumat fungování trhu s těmito kreditními instrumenty, přiblížit způsob obchodování s nimi, představit rozmanité možnosti jejich využívání, ale také upozornit na negativní důsledky, které mohou být s nimi spojeny, nejsou-li využívány s dostatečnou obezřetností a opatrností. Praktická část diplomové práce se zabývá současnou situací na trhu kreditních derivátů s důrazem na výše zmíněné instrumenty. Klíčovou součástí práce je i zkoumání role CDS a CDO v globální finanční krize z roku 2008, a to především skrze rozbor případu společnosti AIG.
Keywords: CDO; Globální krize; AIG; CDS
Thesis title: Credit swaps and CDOs and their use in the financial environment of the 21st century
Author: Vágó, Ádám
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Hoffman, Andrej
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of this thesis is Credit swaps and CDOs and their use in the financial environment of the 21st century. The aim of this thesis is to examine how the market of these instruments works, show how they are traded and how diversely they can be used but also warns about the potential negative consequences in case these instruments are not handled with the required caution. The practical part of this thesis concentrates on the current situation on the credit derivatives market focusing on the above mentioned instruments. The role of CDSs and CDOs in the 2008 global financial crisis is examined with emphasis on the AIG case.
Keywords: CDS; CDO; Financial crisis 2008; AIG

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2015
Date of submission: 1. 6. 2016
Date of defense: 13. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54843/podrobnosti

Files for download

    Last update: