Import of agricultural products from Colombia to Czech Republic

Thesis title: Import of agricultural products from Colombia to Czech Republic
Author: Přibylová, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Gutiérrez Chvalkovská, Jana
Opponents: Zajíček, Miroslav
Thesis language: English
Abstract:
The demand for tropical fruit in the Czech Republic is rising, it´s a trend in the modern way of life. People in the Czech Republic, and all over the world, demand healthier ways of food consumption. We did research concerning a supply in the supermarkets and consumers. I found out, that a demand for tropical fruit was not very well covered and that people were demanding more variety of tropical fruit and were ready to up pay double prices for it. I compared data about consumption of tropical fruits in Germany, Austria and the Czech Republic. The comparison is drawn from net import of tropical fruit and net import it´s divided per capita. We proved that people in the Czech Republic were consuming fewer kilograms per capita per year than people in Germany and Austria. Annual consumption of tropical fruit in the Czech Republic grew by 7 % during the last five years, while in Germany it amounted to 0,3% and in Austria to 4,5%.
Keywords: tropical fruit; import; export; Czech Republic; Colombia; demand; offer
Thesis title: Dovoz tropických plodin z Kolumbie do České Republiky: je poptávka dostatečně pokryta?
Author: Přibylová, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Gutiérrez Chvalkovská, Jana
Opponents: Zajíček, Miroslav
Thesis language: English
Abstract:
Poptávka po tropickém ovoci v České republice roste, tento trend odráží moderní způsob života. Lidé v České Republice a na celém světě poptávají zdravější potraviny. Dělala jsme výzkum týkající se dodávky tropického ovoce v supermarketech a také poptávky spotřebitele. Zjistila jsem, že poptávka po tropickém ovoci není příliš dobře pokryta na straně supermarketů a že lidé požadují větší škálu tropického ovoce a jsou ochotni za nové druhy ovoce platit až dvojnásobné ceny. Porovnala jsem také údaje o spotřebě tropického ovoce v Německu, Rakousku a České republice. Srovnání je připraveno z čistého dovozu tropického ovoce a konzumace je přepočítána na osobu. Prokázali jsme, že lidé v České Republice konzumují méně kilogramů na osobu za rok než lidé v Německu a Rakousku. Roční spotřeba tropického ovoce v České republice vzrostla o 7% během posledních pěti let, zatímco v Německu vzrostla o 0,3% a v Rakousku o 4,5%.
Keywords: tropické ovoce; import; export; Česká Republika; Kolumbie; nabídka; poptávka

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 5. 2015
Date of submission: 21. 8. 2015
Date of defense: 8. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53197/podrobnosti

Files for download

    Last update: