Business plan – Utilizing the appeal of contact with farm animals as a source of sustainable business in the tourism industry

Thesis title: Business plan – Utilizing the appeal of contact with farm animals as a source of sustainable business in the tourism industry
Author: Kružliak, Ľubomír
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lukeš, Martin
Opponents: Mareš, Jan
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this thesis is to develop a sustainable and realistic business plan for the development of a tourist attraction based around the contact between visitors and farm animals. The thesis consists of the evaluation of tourism and agrotourism in Slovakia and in the region of Liptov, followed by the secondary research on agrotourism attractions. The selection of target groups, followed by primary market research and its evaluation, analysis of strategic partners and location, as well as the operations, marketing, and financials are presented in this thesis. The data presented prove that the business idea of creating a tourist attraction featuring farm animals is a viable tourist platform to build a business upon. The contingencies and risks are also analyzed resulting in a complete and viable business plan.
Keywords: attraction; business plan; Agrotourism; Liptov; animals; Slovakia; tourism; farm
Thesis title: Podnikatelský plán - Využití atraktivity kontaktu s farmářskými zvířaty jako zdroje udržitelného byznisu v turismu
Author: Kružliak, Ľubomír
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lukeš, Martin
Opponents: Mareš, Jan
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit udržitelný a realistický business plán na rozvoj turistiky zaměřené na kontakt lidí s farmářskými zvířaty. V práci je zhodnocen stav turismu a agroturismu na Slovensku a v regionu Liptova, v práci je dále proveden sekundární výzkum agroturistických zařízení. Práce postupně popisuje výběr cílových skupin, primární výzkum a jeho vyhodnoceni, analýzu umístění a potenciálních strategických partnerů a dále provozní aspekty, marketing a financování. Z analýzy sebraných dat vyplývá, ze agroturistické zařízení s farmářskými zvířaty je funkční turistická atrakce s podnikatelskou hodnotou. Rizika a potenciální alternativy jsou také analyzovány za účelem vytvoření kompletního a realizovatelného business plánu.
Keywords: turismus; podnikatelský plán; Agroturizmus; Slovensko; Liptov; atrakce; zvířata; farma

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 4. 2016
Date of submission: 20. 8. 2016
Date of defense: 8. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57226/podrobnosti

Files for download

    Last update: