Quantitative Easing and its impact on wealth inequality

Thesis title: Quantitative Easing and its impact on wealth inequality
Author: Lazar, Stefan-Alexandru
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to show how the unconventional monetary policy rounds of Quantitative Easing introduced in the United States between 2008 and 2014 have led to an increase in wealth inequality. The need for the thesis arises due to the uncharted nature of QE and because of more and more information is surfacing to light which points to this connection. By analysing the distribution of these funds and adding it to the then base distribution of money supply, this study was able to determine a significant 10 % increase in the Gini Index. Furthermore it highlights how a large portion of wealth was transferred from the middle class over to the top 5 % income households. Starting from a set of assumptions the calculation is performed by extrapolating the data required and by isolating the system from any external variables. The result is a theoretical model meant to describe the mechanism that links Quantitative Easing to wealth inequality. Moreover a detailed comparison is provided with the effect of a conventional monetary policy such as Open-Market Operations. Finally solutions to this issue are being discussed from economical, political and fiscal standpoints.
Keywords: FED; Quantitative Easing; Economy; Financial System; Open-Market Operations; Extrapolation; Gini Index; Short Term, Long Term Treasury Bonds; Mortgage Backed Securities; Conventional, Unconventional Monetary Policy; Equity market; Global Financial Crisis; Income Inequality; Wealth Inequality ; Central Banks
Thesis title: Quantitative Easing and its Impact on Wealth Inequality
Author: Lazar, Stefan-Alexandru
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je ukázat, jak nekonvenční měnová politika kvantitativního uvolňování, zavedená ve Spojených státech mezi lety 2008 a 2014, vedla ke zvýšení nerovnosti bohatství. Potřeba této diplomové práce vyplývá z nezmapované povahy kvantitativního uvolňování a protože se stále objevuje více informací, které odkazují na zmíněnou souvislost. Pomocí analýzy rozdělení prostředků a jejich přidáním do distribuční základny peněžní zásoby, zjistila tato studie významný 10% nárůst Giniho indexu. Dále zdůrazňuje, jak velká část bohatství byla přesunuta ze střední třídy do vrchních 5% domácností z hlediska příjmu. Při výpočtech jsem vycházel z předpokladu extrapolace použitých dat a extrahováním systému od veškerých externích vlivů. Výsledkem je teoretický model popisující mechanismus, který nachází souvislosti mezi kvantitativním uvolňováním a majetkovou nerovností. Tento účinek je navíc také podrobně srovnán s účinkem operací na volném trhu na nerovnost bohatství. Konečně řešení tohoto tématu je diskutováno z ekonomického, politického a daňového hlediska.
Keywords: Economy; FED; Wealth Inequality ; Gini Index; Financial System; Central Banks; Income Inequality; Open-Market Operations; Extrapolation; Short Term, Long Term Treasury Bonds; Mortgage Backed Securities; Conventional, Unconventional Monetary Policy; Equity market; Global Financial Crisis; Quantitative Easing

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2015
Date of submission: 10. 5. 2016
Date of defense: 15. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54685/podrobnosti

Files for download

    Last update: