Chinese Real Estate Market - Current Status, Trends and Prospects

Thesis title: Chinese Real Estate Market - Current Status, Trends and Prospects
Author: Slavík, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Vlčková, Jana
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this work is to describe the phenomena of bubble in the financial, but especially in the real estate market; based on gained information, the current situation of Chinese real estate market is described. This work is divided into theoretical and more practical part. The theoretical part is devoted to the definition of bubble, bubbles in asset market, real estate market bubbles specifics and its causes analysis, identification and implications for the economy. Also, the Japanese real estate bubble is described. The second part describes the evolution of Chinese real estate market and provides overview of the milestones in its evolution. Moreover, it deals with specifics of the Chinese real estate market and explains the factors behind the rise in prices. Further in second part, situation on Chinese housing market is compared with the one in Japan during real estate bubble. Furthermore, this thesis explains how state government can coordinate, regulate and intervene on the market and comes up with short-term outlook.
Keywords: asset bubble; Chinese real estate market; real estate bubble; Japanese bubble
Thesis title: Čínský realitní trh - současný stav, trendy a vyhlídky
Author: Slavík, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Vlčková, Jana
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je popsat jev bublin na finančních, ale zejména na nemovitostních trzích; na základě získaných znalostí popsat situaci na trhu nemovitostí v Číně. Tato práce je rozdělena na teoretickou a převážně praktickou část. Teoretická část je věnována vymezení jevu bubliny a bubliny na trhu aktiv. Jsou zde popsány specifika bubliny na trhu s nemovitostmi a analýza jejich příčin, jejich identifikace a důsledky realitních bublin pro ekonomiku. Na konci první části je popsána Japonská realitní bublina.Druhá část popisuje vývoj čínského trhu s nemovitostmi a poskytuje přehled o meznících v jeho vývoji. Kromě toho se zabývá specifiky čínského trhu s nemovitostmi a vysvětluje faktory, které způsobily nárůst cen. Dále v druhé části je porovnána situace na čínském trhu s bydlením s tím v Japonsku během realitní bubliny. Dále tato práce vysvětluje, jak Čínská vláda může koordinovat, regulovat a intervenovat na trhu a přichází s krátkodobým výhledem.
Keywords: Čínský realitní trh; realitní bublina; finanční bublina; Japonská bublina

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 2. 2015
Date of submission: 14. 6. 2016
Date of defense: 8. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51275/podrobnosti

Files for download

    Last update: