Valuation of Plzeňský Prazdroj, a.s

Thesis title: Ocenění společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s
Author: Varga, Matúš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brabenec, Tomáš
Opponents: Poborský, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá odhadem tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. k 30. září 2016. Tržní přístup k ocenění v podobě metody srovnatelných společností a metody srovnatelných transakcí tvoří základ celého ocenění s největším dopadem na výsledný odhad hodnoty. Výnosové ocenění prostřednictvím metody DCF Entity je použito pro verifikaci závěrů učiněných na základě tržního přístupu. Použitá premisa nepřetržitého fungování podniku je podepřena detailní analýzou relevantního trhu, analýzou postavení oceňované společnosti na trhu vzhledem ke konkurenci a analýzou jejího finančního zdraví. Závěrem práce je jasně vymezený a zdůvodnitelný odhad rozpětí hodnoty oceňované společnosti.
Keywords: ocenění; Plzeňský Prazdroj; metoda srovnatelných transakcí; metoda srovnatelných podniků; tržní přístup
Thesis title: Valuation of Plzeňský Prazdroj, a.s
Author: Varga, Matúš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brabenec, Tomáš
Opponents: Poborský, František
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis is concerned with the estimation of the market value of equity of Plzeňský Prazdroj, a.s. as at 30 September 2016. The market approach has been selected as the primary valuation approach with the largest impact on the value estimation; specifically the guideline public company method and the comparable transactions method are employed. The income approach based on the DCF Entity method verifies the value conclusion derived from the market approach. The going concern premise is supported by thorough analyses concerning the relevant market; market position of the valued company in relation to its competitors; and its financial health. The thesis concludes a clearly defined and justifiable range of value.
Keywords: GPC method; guideline public company method; market approach; Plzensky Prazdroj; comparable transactions method; value estimation; valuation

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2016
Date of submission: 15. 6. 2017
Date of defense: 31. 1. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58782/podrobnosti

Files for download

    Last update: