Oil trade with a focus on the USA

Thesis title: Obchod s ropou zaměřený na USA
Author: Plischke, Michael
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jeníček, Vladimír
Opponents: Buryan, Šimon
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci okolo ropy, jedné z nejdůležitějších a také nejobchodovanějších komodit, se zaměřením na situaci ropného sektoru ve Spojených státech amerických spolu s předpokládaným budoucím vývojem ropného sektoru v USA i ve světě. K vykreslení současné situace a předpokládaných vývojových tendencí jsem vycházel ze sekundárních zdrojů dat významných informačních agentur a společností z energetického či přímo ropného sektoru. Na základě výsledků této práce je patrné, že v posledních letech dochází ke změnám geografie těžby ropy, struktury spotřeby či hledání alternativ ve spotřebě ropy. Všechny tyto a některé další faktory, jako např. zvyšující se spotřeba, se budou dle prognóz projevovat i se svými důsledky v následujících desetiletích.
Keywords: Ropný sektor; Ropa; Obchod s ropou; Prognózy dalšího vývoje
Thesis title: Oil trade with a focus on the USA
Author: Plischke, Michael
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jeníček, Vladimír
Opponents: Buryan, Šimon
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current situation of oil, one of the most important and also the most traded commodities, focusing on the situation of the oil sector in the United States, together with the expected future development of the oil sector in the US and around the world. I have used secondary data sources of relevant information agencies and companies in the energy or oil sector to illustrate the current situation and expected trends in the oil sector. Results of this study show that there have been changes in the oil production geography, oil consumption structure and in search for alternatives in the oil consumption in the recent years. All these and some other factors, such as increasing consumption levels, are believed to take place in the upcoming decades.
Keywords: Future development prognosis; Oil; Oil trade; Oil sector

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 9. 2014
Date of submission: 30. 4. 2015
Date of defense: 18. 5. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49075/podrobnosti

Files for download

    Last update: