Investment policy for non-maturity deposits in a corporate bank

Thesis title: Investment policy for non-maturity deposits in a corporate bank
Author: Dolejš, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Derner, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this thesis is to propose an investment strategy for non-maturity corporate deposits in closely unspecified Bank in the Czech market. This topic falls in banks within the responsibilities of the asset liability management unit which is concerned mainly with the liquidity and interest rate risks of the banking book. According to theory the liquidity and interest rate risks may be reduced by aligning the assets to the structure of liabilities. The aggregated deposits portfolio is scrutinized through various analytical methods in order to capture the patterns of their behavior. The investment strategy is based on the output of the analysis which enables to match the asset structure to the liabilities and consequently reduce the liquidity and interest rate gaps. The investment strategy is elaborated based on the Sound Principles of Liquidity Management issued by the Bank for International Settlements in 2008.
Keywords: liquidity management; transition matrix; survival analysis; interest rate risk; liquidity risk; banks; asset liability management
Thesis title: Investiční politika pro depozita bez splatnosti v korporátní bance
Author: Dolejš, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Derner, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je navržení investiční politiky pro depozita bez splatnosti v blíže nespecifikované bance na českém trhu. Investiční politika je zpracována na základě analýzy historického vývoje agregovaných depozit v bance a odpovídá regulatorním požadavkům na řízení likvidity stanovených Bankou pro mezinárodní vypořádání.
Keywords: řízení likvidity; matice přechodu; analýza přežití; úrokové riziko; likviditní riziko; bankovní instituce; řízení aktiv a pasiv

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 5. 2014
Date of submission: 15. 8. 2014
Date of defense: 22. 8. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47989/podrobnosti

Files for download

    Last update: