Application of social media networks and electronic marketing analysis in the hotel industry

Thesis title: Využitie sietí „Social Media Networks“ a analýza trendov elektronického marketingu v hotelierstve
Author: Jančík, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Juhás, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na oblasť elektronického marketingu v hotelierstve. Jej základom je analýza ukazovateľov výkonnosti elektronického marketingu dvoch pražských hotelov, Aria a Golden Well, ktoré využívajú technológie elektronického marketingu pre podporu predaja. Cieľom práce je analyzovať výkonnosť elektronického marketingu na základe vybraných ukazovateľov, ktoré sú z hľadiska oboch hotelov pre analýzu kľúčové. Výsledkom analýzy bude vyhodnotenie výkonnosti elektronického marketingu, prípadne vypracovanie odporúčaní, ktoré povedú k zvýšeniu jeho efektívnosti. Teoretická časť práce je venovaná technológií sociálnych sietí, ktorá je v dnešnej dobe považovaná za dôležitý element marketingového mixu hotelov. V rámci tejto časti budem charakterizovať technológiu sociálnych sietí a následne popíšem predpoklady pre implementáciu tejto technológie do marketingového mixu hotelov Aria a Golden Well. Záverečná časť bude venovaná charakteristike vybraných technológií sociálnych sietí, ktoré z pohľadu hotelov považujem za dôležité.
Keywords: twitter ; PPC kampaň; elektronický marketing; blog; kľúčové slová; tripadvisor; facebook; sociálne siete
Thesis title: Využitie sítí „Social Media Networks“ a analýza trendov elektronického marketingu v hotelníctve
Author: Jančík, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Juhás, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na oblasť elektronického marketingu v hotelierstve. Jej základom je analýza ukazovateľov výkonnosti elektronického marketingu dvoch pražských hotelov, Aria a Golden Well, ktoré využívajú technológie elektronického marketingu pre podporu predaja. Cieľom práce je analyzovať výkonnosť elektronického marketingu na základe vybraných ukazovateľov, ktoré sú z hľadiska oboch hotelov pre analýzu kľúčové. Výsledkom analýzy bude vyhodnotenie výkonnosti elektronického marketingu, prípadne vypracovanie odporúčaní, ktoré povedú k zvýšeniu jeho efektívnosti. Teoretická časť práce je venovaná technológií sociálnych sietí, ktorá je v dnešnej dobe považovaná za dôležitý element marketingového mixu hotelov. V rámci tejto časti budem charakterizovať technológiu sociálnych sietí a následne popíšem predpoklady pre implementáciu tejto technológie do marketingového mixu hotelov Aria a Golden Well. Záverečná časť bude venovaná charakteristike vybraných technológií sociálnych sietí, ktoré z pohľadu hotelov považujem za dôležité.
Keywords: PPC kampaň; tripadvisor; facebook; sociálne siete; elektronický marketing; blog; kľúčové slová; twitter
Thesis title: Application of social media networks and electronic marketing analysis in the hotel industry
Author: Jančík, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Juhás, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
My thesis is focused on the area of electronic marketing in the hotel industry. It's based on the analysis of the metrics of electronic marketing effectiveness, in particular in the view of two Prague hotels, Aria and Golden Well. The main goal of my thesis is to provide an analysis of selected metrics, which are crucial for evaluating the effectiveness of electronic marketing. The output of the analysis will represent overall evaluation of the electronic marketing effectiveness, followed by the recommendations for optimizing individual processes in order to gain better results. The second part of my thesis is focused on theoretical explanation of the social media technology. This technology is currently considered to be an important element of the hotel's marketing mix. Firstly, I will describe the basics of the social media technology and also requirements, which need to be fulfilled in order to implement this technology into the marketing mix of the Aria hotel and Golden Well hotel. I the final part of my thesis, I will describe selected social media technologies, that can be used within both hotels.
Keywords: blog; twitter; keywords; PPC campaign; tripadvisor; facebook; social media network; electronic marketing

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 10. 2009
Date of submission: 15. 4. 2010
Date of defense: 24. 8. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/21790/podrobnosti

Files for download

    Last update: