Analysis of the opening process of the PRC's economy in the first phase of reforms (1979-1989)

Thesis title: Analysis of the opening process of the PRC's economy in the first phase of reforms (1979-1989)
Author: Horňáková, Petra Sofia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Skřivan, Aleš
Opponents: Tajovský, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
Over the past three decades, the People 's Republic of China has witnessed a tremendous economic growth. It was enabled by the Open Door policy, which was actively enforced since 1979. This work assess the effect that particular aspect of the reform process had on the economic growth between the years 1979 and 1989. We look into the impacts and developments of FDI, which had close ties with establishment of SEZ. As it turned out, foundation of SEZ had tremendous impact on the inflow of foreign capital as well as on gaining the trust of western world. There were also big changes in the field of foreign trade - in volume and also in its structure. The structure of foreign trade grew closer to that of developed countries and developed western countries became basically the only trading partners. Modernization of the economy, increasing of the labor productivity and growth of trade resulted in an increase of the gross domestic product. Using Hodrick-Prescott filter has been verifed growth of the whole potential of Chinese economy, not only growth real GDP, which could be affected by an investment bubble caused by exaggerated enthusiasm of investors.
Keywords: Deng Xiaoping; China; Foreign Direct Investments
Thesis title: Analysis of the opening process of the PRC’s economy in the first phase of reforms (1979-1989)
Author: Horňáková, Petra Sofia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Skřivan, Aleš
Opponents: Tajovský, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
V posledních třech desetiletích Čínská Lidová Republika prodělala obrovský ekonomický růst. Došlo k tomu díky politice otevřených dveří, která byla aktivně uplatňována od roku 1979. Tato práce zkoumá jaký vliv na tento ekonomický růst měly jednotlivé aspekty reformního procesu mezi lety 1979 - 1989. Zabývá se vlivem a vývojem FDI, které úzce souviselo se zakládáním SEZ. Ukázalo se, že zakládání SEZ mělo obrovský vliv na příliv zahraničního kapitálu stejně jako na získávání důvěry pro Čínu ze strany západního světa. K velkým změnám dochazelo také v zahraničním obchodu, jak v jeho objemu tak v jeho struktuře. Struktura obchodu se přiblížila rozvinutým zemím a obchodními partnery se staly téměř výhradně vyspělé západní země. Modernizace ekonomiky, zvyšování produktivity práce a nárůst obchodu se projevily v nárůstu domácího produktu. Užitím Hodrick-Prescottova filtru se potvrdilo, že docházelo ke růstu potenciálu Čínské ekonomiky a nikoliv jen k investiční bublině vyvolané přehnaným nadšením investorů.
Keywords: Teng Siao-pching; Čína; Přímé Zahraniční Investice

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2012
Date of submission: 7. 5. 2013
Date of defense: 2014

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: