Distributed run of MMORPG applications

Thesis title: Možnosti distribuovaného běhu aplikace typu MMORPG
Author: Šolc, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svatoš, Oleg
Opponents: Maršálek, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá virtuálními prostředími typu MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) a možnostmi jejich distribuovaného běhu. Jsou zde nastíněny jejich možná využití k vědeckým disciplínám, jako jsou ekonomické, psychologické a sociální analýzy. V první části jsou představeny aplikace typu MMORPG včetně jejich stručné historie. Následuje analýza charakteristik uživatelů a možností potenciálního využití těchto světů. Ve druhé části je popsán řešený problém. Z možností, které virtuální světy nabízí, byla pro řešení vybrána simulace vesmíru. Práce se snaží zachytit úskalí toho, jak promítnout reálné vesmírné prostředí do počítačové simulace se zachováním realističnosti a budoucí rozšiřitelnosti. Následující kapitola představuje technické prostředky rozsáhlých klient-server aplikací se zaměřením na komunikaci a problematiku počítačových sítí. Dále jsou zde vybráni zástupci dvou současných nejvýznamnějších MMORPG ? EvE Online a World of Warcraft a jsou popsány některé z technologií dostupných pro vývoj nových komerčních virtuálních světů. Hlavní kapitola práce stručně shrnuje technologické architektury distribuovaných systémů a podrobně se zabývá distribucí na úrovni obsahu virtuálního prostředí. Je zde představen plošný a hierarchický způsob distribuce a konzultovány problémy transparentního přechodu mezi jednotlivými distribučními jednotkami ? regiony. Závěrem jsou shrnuty výhody a nevýhody obou přístupů k distribuci obsahu a hierarchický model je doporučen jako vhodný pro simulaci vesmírného prostředí.
Keywords: EvE Online; World of Warcraft; přechod mezi regiony; hierarchický model distribuce; plošný model distribuce; distribuce obsahu; distribuované architektury; MMORPG
Thesis title: Distributed run of MMORPG applications
Author: Šolc, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Svatoš, Oleg
Opponents: Maršálek, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 8. 2006
Date of submission: 1. 2. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3596/podrobnosti

Files for download

    Last update: