-

Thesis title: Prostředí pro běh MMORPG
Author: Jelínek, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svatoš, Oleg
Opponents: Maršálek, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavní cíl této bakalářské práce je zaměřen na analýzu běhových prostředí pro MMORPG a zejména pak pro její serverovou část. Svůj přínos spatřuji ve zmapování všech podstatných vlastností a služeb, které tato prostředí pro běh MMORPG poskytují a její tvůrci je tak mohou plně využívat jak při vývoji a ladění tak i běžném provozu. V neposlední řadě se zabývám i problematikou jejich vzájemného porovnání a hodnocení.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 8. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3598/podrobnosti

Files for download

    Last update: