-

Thesis title: Prostředky, možnosti a pratická aplikace VoIP
Author: Dvořák, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents: Kacerovský, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Komunikace je pro člověka neodmyslitelnou součástí jeho života. To stejné platí pro firmu, která takto komunikuje se svými zákazníky, odběrateli a dodavateli a uskutečňuje svůj core business. Pracovníci jedné firmy také mohou komunikovat a řešit problémy bez nutnosti, aby seděli vedle sebe. Telefonování v současnosti není zadarmo a pravděpodobně ani nikdy nebude, ale VoIP technologie jí může rapidně zlevnit a rozšířit i zjednodušit dodatečně nabízené služby. Jako všechno kolem nás má i VoIP své nevýhody. Jsou jimi především bezpečnostní otázky a záležitosti týkající se kvality. Aby uživatel neměl pochyb, je nutné tyto záležitosti náležitě adresovat a již se to v současnosti děje. Implementace VoIP není jednoduchá a musí jí být stálě věnována pozornost odborníků ve firmě, není to věc jejíž využití nepředpokládá žádné další zásahy. Přesto je VoIP technologie, pokud je správně a kvalitně implementována, již v současnosti plnohodnotnou náhradou klasické telefonie. Je dostupná nejen odborné veřejnosti, ale používat jí může prakticky každý. Je hlavně levnou alternativou, ale nesmíme zapomínat na to, že nenabízí jen finanční úspory.
Keywords: telefonie; H.232; SIP; VoIP

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 8. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3599/podrobnosti

Files for download

    Last update: