Data storage systems and supply of their outsourcing services

Thesis title: Datová úložiště a nabídka jejich outsourcingových služeb
Author: Staněk, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kacerovský, Jiří
Opponents: Tlustý, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Ukládání a správě dat je v současnosti věnována velká pozornost. Práce se pokouší čtenáři podat ucelený přehled o této oblasti informačních technologií ? tedy datových úložištích pro firmy. V úvodu nastiňuje současné nároky kladené na datová úložiště a důvody růstu poptávky po nich. Dále pokračuje popisem technologií využívaných pro ukládání dat a jejich srovnáním nejen z technické ale i z ekonomické stránky. V předposlední kapitole nabízí náhled na situaci na trhu outsourcingu. Dále popisuje formy a služby nabízené v rámci outsourcingu datových úložišť. V závěru nabízí práce pohled na předpokládaný vývoj a prosazení popisovaných technologií s ohledem na konkrétní podnikový sektor.
Keywords: data storage; outsourcing; SSP; ukládání dat; datová úložiště; storage
Thesis title: Data storage systems and supply of their outsourcing services
Author: Staněk, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kacerovský, Jiří
Opponents: Tlustý, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 8. 2006
Date of submission: 1. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3600/podrobnosti

Files for download

    Last update: