Analysis of Purchasing and Supply in KOMPRESORY spol. s r. o

Thesis title: Analýza nákupu a zásobovania v KOMPRESORY spol. s r.o
Author: Petreová, Adela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vinš, Marek
Opponents: Miklovičová, Tatiana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Názov mojej bakalárskej práce je Analýza nákupu a zásobovania v KOMPRESORY spol. s r. o. Táto práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je teoretická a je použitá ako podklad pre druhú praktickú časť. V tejto časti sú popísané procesy a činnosti podniku v oblasti nákupu a zásobovania. Cieľom práce je popísať tieto procesy, nájsť slabé miesta a pokúsiť sa navrhnúť optimálnejšie riešenia. Pre analýzu zásobovania sú využité modely riadenia zásob pre kvantifikáciu úspor pri optimalizácií objednávaného množstva základného komponentu pre výrobu.
Keywords: modely riadenia zásob; nákup; konsignačné skladovanie; zásobovanie
Thesis title: Analýza nákupu a zásobování v KOMPRESORY spol. s r.o
Author: Petreová, Adela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vinš, Marek
Opponents: Miklovičová, Tatiana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Název mé bakalářské práce je Analýza nákupu a zásobování v KOMPRESORY spol. s r. o. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a je použita jako podklad pro druhou praktickou část. V této části jsou popsány procesy a činnosti podniku v oblasti nákupu a zásobování. Cílem práce je popsat tyto vybrané procesy, najít slabá místa a pokusit se navrhnout optimálnejší řešení. Pro analýzu zásobování jsou využity modely řízení zásob pro kvantifikaci úspor při optimalizaci objednávaného množstva základního komponentu pro výrobu.
Keywords: modely řízení zásob; konsignační skladování; zásobování ; nákup
Thesis title: Analysis of Purchasing and Supply in KOMPRESORY spol. s r. o
Author: Petreová, Adela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vinš, Marek
Opponents: Miklovičová, Tatiana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Name of my bachelor thesis is Analysis of Purchasing and Supply in KOMPRESORY spol. s r. o. The objective of this thesis is to analyze logistics processes of this particular company and selected areas of purchasing and supply . This work is divided into two parts. The first part is theoretical and it is used as a background for the second practical part. The main goal of this work was to show how the company has been effective in the purchasing and supply and it tries to propose new more effective basic steps and solutions how to improve activities in this sector.
Keywords: purchasing; supply; supply chain mathematical models; consignment stock

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 5. 2013
Date of submission: 30. 4. 2014
Date of defense: 27. 5. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43022/podrobnosti

Files for download

    Last update: