Application of open source in information systems of organisation

Thesis title: Využití open source v informačních systémech organizace
Author: Bajus, Ján
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Wokoun, Michal
Opponents: Císařová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce poskytuje odborné i laické veřejnosti nástin možností využití open source programů v informačních systémech organizace. V práci jsou doporučeny vhodné programy pro doplnění či přímo nahrazení programů s uzavřeným kódem, popsána historie vzniku open source i nejdůležitější open source licence. Popsány jsou výhody a nevýhody nasazení open source z ekonomického hlediska včetně příkladů případových studií, které se touto problematikou zabývají. Zmíněny jsou i www stránky, zabývající se problematikou.
Keywords: výhody a nevýhody; popis programů; využití; informační systémy organizace; open source
Thesis title: Application of open source in information systems of organisation
Author: Bajus, Ján
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Wokoun, Michal
Opponents: Císařová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 8. 2006
Date of submission: 27. 8. 2006
Date of defense: 20. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3607/podrobnosti

Files for download

    Last update: