-

Thesis title: Radio Frequency Identification (RFID) - aplikační možnosti v rámci podnikového IS/ICT
Author: Dolejší, Vojtěch
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents: Řídel, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, na kolik se mediální obraz technologie RFID shoduje s jeho reálnými možnostmi. V první části je představena samotná technologie RFID, je zde mimo jiné uvedena krátká historie této technologie, její nejdůležitější technické parametry nebo etické otázky s ní spojené. Ve druhé části jsou popsány předpoklady nasazení, náklady na nasazení, aplikační možnosti a omezení, dále je zde odhad rozšíření RFID v České republice založený na průzkumu trhu. Třetí část se pak zabývá možnostmi implementace této technologie do informačních systémů. Na příkladu řešení od firmy SAP jsou zde ukázány dvě odlišné filozofie začlenění RFID do podnikového informačního systému.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2006
Date of submission: 1. 6. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3609/podrobnosti

Files for download

    Last update: