Bank stress tests

Thesis title: Zátěžové testy bankovního sektoru
Author: Krečmerová, Jaroslava
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou používání zátěžového testování v oblasti bankovnictví. První část práce se věnuje charakterizaci zátěžových testů jako nástroje k hodnocení stability v bankovním systému. Kapitoly věnované metodologii zátěžového testování obsahují nastínění postupu provádění zátěžových testů s detailnějším popisem některých konstrukčních prvků a základních nástrojů pro testování vybraných rizik. Důraz je kladen také na rostoucí význam zátěžových testů v oblasti bankovní regulace a dohledu. V druhé části práce je na příkladu zátěžových testů evropského bankovního sektoru, které byly provedeny příslušnými evropskými dohledovými orgány v letech 2009, 2010 a 2011, názorně ukázáno, s jakými možnými problémy se mohou tvůrci zátěžových testů potýkat. Vedle zdůraznění problematických bodů v konstrukci těchto zátěžových testů je nastíněno i řešení některých z nich.
Keywords: Celoevropské zátěžové testy; Zátěžové testy; Metodologie zátěžových testů
Thesis title: Bank stress tests
Author: Krečmerová, Jaroslava
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Thesis deals with the topic of using stress testing in banking. First part is focused on characterizing stress tests like a tool for assess a stability of bankning system. The section occupying with the methodology of stress testing include describtion of process and design of stress testing and basic tools for testing some risks. There is also underlined a growing importance of stress tests for supervisory purposes. Second part denotes difficusties which stress test makers face. These issues are showed by an example of EU-wide stress tests performed by authorized European supervisory institutions in 2009,2010 and 2011. Questionable point of bulding these stress tests are underlined and possible solutions of some of them are mentioned too.
Keywords: EU-wide stress tests; Stress testing methodology; Stress testing

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 3. 2013
Date of submission: 31. 7. 2013
Date of defense: 6. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42361/podrobnosti

Files for download

    Last update: