Outsourcing metodology in Konica Minolta ltd

Thesis title: Metodika outsourcingu v Konica Minolta, spol. s r. o
Author: Trefil, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bruckner, Tomáš
Opponents: Koutný, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku poskytování outsourcingu v oblasti tiskových a reprografických služeb z pohledu společnosti, která outsourcing poskytuje. . Navržená metodika reflektuje proces outsourcingu formou projektu. Práce se skládá ze čtyř částí. První část se zabývá obecným vysvětlením pojmu outsourcing, jeho přínosy, výhodami a nevýhodami. Druhá část se věnuje zhodnocení současného stavu outsourcingu tiskových služeb ve firmě Konica Minolta a navržení zlepšení, kterých je možno dosáhnout. Ve třetí části je vypracován návrh metodiky poskytování outsourcingu v Konica Minolta. V poslední, čtvrté části, je pro přiblížení situace na trhu a pro možnost srovnání uvedena nabídka služeb největších konkurentů společnosti.
Keywords: nabídka outsourcingových firem na trhu; outsourcing IT; tisk; outsourcing; metodika
Thesis title: Outsourcing metodology in Konica Minolta ltd
Author: Trefil, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bruckner, Tomáš
Opponents: Koutný, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 8. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3614/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: