Comparison of Object Oriented Database Management Systems

Thesis title: Porovnání objektových databázových systémů
Author: Janů, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Buus, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce porovnává funkcionalitu některých komerčních objektových databázových systémů dostupných na trhu. Nejprve podává obecné informace o ODBMS, jejich výhodách a omezeních a vhodných oblastech nasazení. Často jsou srovnávány s relačními DBS. Na základě technologických faktů a charakteru implementačního prostředí jsou stanovena kritéria, podle kterých jsou produkty porovnány. Práce může sloužit jako podklad pro firmu, jestliže vybírá vhodný ODBMS.
Keywords: objektové databázové systémy; ODBMS; porovnání ODBMS
Thesis title: Comparison of Object Oriented Database Management Systems
Author: Janů, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Buus, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 8. 2006
Date of submission: 27. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3615/podrobnosti

Files for download

    Last update: