Recent trends in web-application development

Thesis title: Aktualní trendy ve vývoji webových aplikací
Author: Stankay, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Voříšek, Jiří
Opponents: Kafka, Daniel
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá aktuálnymi trendmi pri vývoji webových aplikácií s dôrazom na platformu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) ako významného nástroja na vývoj a prevádzku webových aplikácií. V prvej časti popisujem trendy minulé a porovnávam ich s trendmi súčasnými, na konci tejto časti uvádzam rozšírenosť trendov na základe číselných dát. Ďalšia časť pojednáva o vybraných open-source prostriedkoch vývoja webových aplikácií, ktoré sa dostali na výslnie ? AJAX, Ruby, Python, ich použití, kladoch a záporoch. Jazyky Ruby a Python a ich programové prostriedky porovnávam s jazykom PHP a hodnotím ich možnosti nasadenia v platforme LAMP ako náhradu za PHP. Pasáž o jazyku Ruby zahŕňa i predstavenie vývojového frameworku Ruby On Rails, ktorý je prevratný v úrovni integrácie jednotlivých prístupov k vývoju do uceleného riešenia. Platforme LAMP a jej použitiu, kladom a záporom je vyhradená ďalšia kapitola práce. V prípadovej štúdii nasadenia LAMP vo firme vyvíjajúcej webové aplikácie popíšem dôvody nasadenia LAMP, uvediem porovnanie s konkurenčným riešením, sumarizujem skúsenosti s prevádzkou LAMP a zhodnotím výhľad používania tejto platformy v budúcnosti.
Keywords:
Thesis title: Recent trends in web-application development
Author: Stankay, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Voříšek, Jiří
Opponents: Kafka, Daniel
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 8. 2006
Date of submission: 28. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3627/podrobnosti

Files for download

    Last update: