-

Thesis title: Jak ovlivňuje nasazení podnikového systému úspěšné podnikání firmy
Author: Vytiska, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zámečníková-Rydziová, Jana
Opponents: Klíma, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je podat ucelený přehled o systémech ERP (včetně jejich rozšíření), popsat přínosy jednotlivých modulů systému ERP, obecně představit metriky použitelné pro kvantifikaci nákladů a přínosů informatiky a uvést některá jejich specifika. Dalším samostatným cílem je popsat a okomentovat variabilitu názvosloví napříč celou prací. Celá práce tak přináší přehledný popis systému typu ERP a poskytuje základní orientaci v problematice metrik a měření podnikové informatiky. Práce je rozdělena do několika oblastí. První část se zabývá problematikou informační společnosti a informací. Druhá část mapuje vývoj podnikových informačních systémů (PIS) a jejich typy z hlediska způsobu pořízení. Popisuje současný stav dané oblasti a uvádí některé vyhlídky do budoucnosti. Třetí celek, dekompozice PIS, se zabývá dvěmi složkami PIS, kterými jsou lidé a ERP systémy. V případě lidí uvádí jejich vlastnosti, u ERP pak vlastnosti, skladbu a popis funkcí jednotlivých modulů. Čtvrtá, poslední a nejrozsáhlejší část, přibližuje problematiku měření IS/IT. Konkrétně jsou uvedeny problematiky měření nákladů, přínosů. V závěru je popsána problematika úzce provázaná s měřením a řízením IS/IT. Práci je vypracována metodou rešerše informačních zdrojů a doplněna o závěry ze studia příslušné literatury.
Keywords: efektivnost; náklady na IS/IT; přínosy IS/IT; měření podnikové informatiky; metriky; PIS; ERP

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 8. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3643/podrobnosti

Files for download

    Last update: