-

Thesis title: Finanční analýza společnosti Subterra a. s
Author: Svoboda, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Boukal, Petr
Opponents: Klečka, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy firmy. V první řadě se zabývá historií a účelem finanční analýzy. Dále uvádí zdroje potřebné pro správné provedení finanční analýzy a vyjmenovává uživatele včetně jejich informačních potřeb. Bakalářská práce shrnuje v obecné rovině především metody finanční analýzy. Tyto metody jsou pak aplikovány při finanční analýze společnosti Subterra a. s. Pozornost je zaměřena na provedení horizontální a vetikální analýzy účetních výkazů a na využití rozdílových a poměrových ukazatelů pro zjištění finanční situace firmy.
Keywords: aktivita; likvidita; zadluženost; rentabilita; horizontální a vertikální analýza; cash-flow; výkaz zisku a ztráty; rozvaha; Finanční analýza

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 8. 2006
Date of submission: 28. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3654/podrobnosti

Files for download

    Last update: