-

Thesis title: Implementace webové aplikace ?Metriky IS/ICT?
Author: Bujnoch, František
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Vostrý, Petr; Nováček, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá oblastí metrik IS/ICT. Analyzuje problematiku popisu metrik IS/ICT. Stanovuje systém jejich klasifikace pro použití v databázové aplikaci. Na základe výsledku analýzy pak práce formuluje zadání pro databázovou aplikaci. Přínosem práce je kromě formulace laického úvodu do problematiky hlavně navržení numerického mechanismu hledání vhodných metrik pro nasazení ve specifikovaném podniku. Práce je členěná do tří hlavních částí. První část je tvořena úvodem do problematiky. Obsahuje definice a dělení metrik a popis modelu řízení informatiky SPSPR. Na tyto informace navazuje jejich rozbor za účelem vytvoření obecného textového popisu metriky a obecné klasifikace podniku i metriky. V druhé části je na základe závěru z části první formulováno zadání pro aplikaci. Toto je pak rozšíreno o další požadavky na funkčnost aplikace. Třetí část obsahuje uživatelský návod k databázové aplikaci a popis algoritmu pro výpočet doporučené vhodnosti metriky pro zadaný profil podniku.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2006
Date of submission: 1. 6. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3655/podrobnosti

Files for download

    Last update: