Impact of European Market Infrastructure Regulation on Financial Markets

Thesis title: Impact of European Market Infrastructure Regulation on Financial Markets
Author: Hoffmann, Petr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Baran, Jaroslav
Opponents: Burešová, Jana
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to take a closer look on the European Market Infrastructure Regulation (EMIR) which was adopted and entered into force on 16th August 2012. The thesis examines the European Commission proposal and the final form of a regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, which has been adopted in the light of a G-20 commitment expressed in 2009. The main purpose is to introduce and to assess this new financial legislation that is about to regulate OTC markets. One of the most important parts is a comparison of American and European legislation in terms of this financial regulation. The outcome of this thesis is a critical evaluation of possible impacts of EMIR on financial markets and on end-users.
Keywords: Dodd-Frank Act; Regulation; OTC Derivatives; EMIR
Thesis title: Impact of European Market Infrastructure Regulation on Financial Markets
Author: Hoffmann, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Baran, Jaroslav
Opponents: Burešová, Jana
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č.648/2012 ze dne 4.července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, které bylo vydané na základě dohody států G-20 z roku 2009. Cílem práce je nastínit problematiku obchodování s OTC deriváty, ale především představit a zhodnotit novou evropskou finanční legislativu, která si klade za cíl regulovat dosud neprůhledný OTC trh s deriváty. Důležitou součástí práce je i komparace evropské a americké finanční legislativy, která postihuje stejnou oblast regulace. Výsledkem by mělo být kritické zhodnocení účinnosti těchto reforem a jejich dopadu na konečné uživatele.
Keywords: Dodd-Frank Act; OTC deriváty; Regulace; EMIR

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 11. 2012
Date of submission: 30. 6. 2013
Date of defense: 26. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40446/podrobnosti

Files for download

    Last update: