Metropolitan Wi-Fi Networks - Technology, Organization, Users Administration

Thesis title: Metropolitní sítě Wi-Fi - technologie, organizace, správa uživatelů
Author: Klaška, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents: Rydzi, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá metropolitními Wi-Fi sítěmi a aspekty jejich provozování. Jejím cílem je uvést čtenáře do problematiky, což se neobejde bez vysvětlení principů technologie Wi-Fi samotné. Bakalářská práce je rozdělena do tří oddílů. V prvním oddílu jsou rozebrány principy této technologie, zmíněna je historie bezdrátových sítí, produkty určené pro budování bezdrátových sítí, probrány jsou jednotlivé specifikace rodiny standardů IEEE 802.11 pro Wi-Fi zařízení. Uvedeny jsou také způsoby zabezpečení určené pro Wi-Fi sítě a výhody a nevýhody technologie Wi-Fi. Druhá část práce je poté věnován metropolitním sítím samotným se zaměřením na síť CZFree.net. Rozebrána je organizace této sítě, topologie, billing (účtování) a další. Na konci kapitoly lze najít srovnání cen a podmínek poskytovatelů bezdrátového připojení do Internetu pomocí Wi-Fi technologie. Ve třetí části se nachází kapitola Quality of Services (QoS), kde je tato problematika hlouběji probrána.
Keywords: metropolitní; CZFree; wlan; síť; wi-fi
Thesis title: Metropolitan Wi-Fi Networks - Technology, Organization, Users Administration
Author: Klaška, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents: Rydzi, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2006
Date of submission: 1. 2. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3661/podrobnosti

Files for download

    Last update: