Machine learning and modern Javascript

Thesis title: Machine learning a moderní Javascript
Author: Nepomucký, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Chudán, David
Opponents: Zeman, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je využití programovacího jazyka JavaScript v oblasti machine learning. Součástí práce je implementace webové aplikace. Webová aplikace obsahuje implementaci tří různých úloh pomocí javascriptové knihovny Tensorflow.js. V rámci práce je popsána oblast machine learning, včetně základní terminologie neuronových sítí. Praktická část obsahuje ukázky implementace vlastní neuronové sítě pro úlohu lineární regrese, klasifikaci čísel a klasifikací obrázků. Na úlohách s klasifikací obrázků je popsáno, jak lze využít již předtrénované modely neuronových sítí a pomocí rozhraní Keras je využít ve webové aplikaci. Implementované úlohy jsou vyhodnoceny včetně jejich použitelnosti do budoucna. Zároveň jsou popsány i problémy, se kterými se autor během implementace setkal.
Keywords: JavaScript; neuronové sítě; webová aplikace; Tensorflow.js; machine learning
Thesis title: Machine learning and modern Javascript
Author: Nepomucký, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Chudán, David
Opponents: Zeman, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this thesis is usage JavaScript programming language in the field of machine learning. Part of the thesis is the implementation of the web application. The web application includes the implementation of three different tasks using the Tensorflow.js JavaScript library. Within this thesis is described the area of machine learning, including the basic terminology of neural networks. The practical part contains examples of implementation of own neural network for the linear regression, number classification and image classification. Image classification tasks describe how to use pre-trained neural network models and apply them in a web application with usage of Keras interface. Implemented tasks are evaluated including their future applicability. The problems encountered during the implementation are described by the author as well.
Keywords: web application; machine learning; JavaScript; neuronové sítě; Tensorflow.js

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2019
Date of submission: 28. 4. 2019
Date of defense: 4. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55711/podrobnosti

Files for download

    Last update: