-

Thesis title: Finančná analýza podniku Philip Morris ČR, a.s
Author: Vašková, Eva
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kopalová, Helena
Opponents: Metzlová, Hana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je popis a finančná analýza podniku Philip Morris ČR, a.s. z pohľadu externého užívateľa. Informácie použité v tejto práci sú čerpané z výročných správ sledovanej spoločnosti za roky 2001 až 2005.
Keywords: výkaz ziskov a strát; súvaha; podniková ekonomika; finančná analýza; manažerské financie

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 8. 2006
Date of submission: 30. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3701/podrobnosti

Files for download

    Last update: