Stress tests conducted by Czech National Bank and market risk modelling in big Czech banks

Thesis title: Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank
Author: Fedynets, Yuriy
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šedivý, Jan
Opponents: Dvořák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých letech a jejich porovnání se skutečností, replikace výpočtu VaR měnových nástrojů skutečného bankovního portfolia a měření dopadů realizace nepříznivých tržních událostí na finanční pozici banky.
Keywords: Value at Risk; historická simulace; tržní riziko; bankovnictví; zátěžové testy; regulace; risk management
Thesis title: Stress tests conducted by Czech National Bank and market risk modelling in big Czech banks
Author: Fedynets, Yuriy
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šedivý, Jan
Opponents: Dvořák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with bank stress testing practices and risk modelling, risk measurement and risk management in banking sector. The theoretical part is focused on definition and description of different types of market risk, models and instruments used for their measurement, regulation, explanation of the nature of stress tests and their further classification. Output of the practical part includes analysis of stress tests conducted by Czech National Bank in recent years and their comparison with reality, replication of VaR calculation of the foreign exchange instruments of the real banking portfolio and measurement of the impact of the adverse market events on the banks financial situation.
Keywords: market risk; banking; regulation; risk management; stress tests; Value at Risk; historical simulation

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 3. 2017
Date of submission: 31. 5. 2017
Date of defense: 21. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61472/podrobnosti

Files for download

    Last update: