Problems and the long-term sustainability of public finance in Japan: Will Japan face sovereign default?

Thesis title: Problémy a udržitelnost japonských veřejných financí: hrozí Japonsku státní bankrot?
Author: Jägerová, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Neumann, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení aktuálního stavu veřejných financí Japonska a jejich dlouhodobé udržitelnosti. Dílčím cílem je vymezení fiskální a dluhové udržitelnosti japonské ekonomiky a současně zhodnocení cílů a vládních reforem v této oblasti. Dále je v práci zkoumána vazba fiskální situace na další problémy, se kterými se Japonsko potýká, a to především s rychlým stárnutím populace, slabou domácí spotřebou a nízkým tempem růstu HDP. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. První kapitola připomíná základní poznatky z teorie veřejných financí a fiskální politiky. Druhá kapitola a třetí kapitola jsou zaměřeny empiricky. Je analyzován vývoj japonské ekonomiky po vstupu do nového tisíciletí a přijaté fiskální reformy za vlády premiéra Koizumiho a za současného premiéra Abeho. V závěru práce je provedena analýza současného stavu fiskální situace země a zhodnocení její dlouhodobé fiskální a dluhové udržitelnosti.
Keywords: státní bankrot; Japonsko; fiskální politika; veřejné zadlužení; Abenomika
Thesis title: Problems and the long-term sustainability of public finance in Japan: Will Japan face sovereign default?
Author: Jägerová, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Neumann, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the current situation of public finance in Japan and its long-term fiscal sustainability. The partial objective is to define the fiscal and debt sustainability of the Japan's economy and to evaluate the objectives of government reforms undertook in this area. Further, the thesis examines the link between the fiscal situation and the other problems that Japan is facing, particularly Japan's ageing population, weak domestic consumption and slow economic growth. The diploma thesis is divided into three chapters. The first chapter recalls the basic knowledge of the theory of public finance and fiscal policy. The other two chapters are empirical. It is analysed economic development of Japan after the entry into the new millennium and the fiscal reforms approved by Prime Minister Koizumi and current Prime Minister Abe. At the end of the thesis the fiscal situation and long-term sustainability is evaluated.
Keywords: Japan; fiscal policy; public debt; Abenomics; sovereign default

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 7. 2015
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 8. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53678/podrobnosti

Files for download

    Last update: