-

Thesis title: Finanční analýza společnosti Stock Plzeň, a.s
Author: Machová, Iva
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Olejníková, Hana
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí - úvodu, teoretické a praktické části, které na sebe svojí témetikou navazují. První oddíl obsahuje základní informace a cíle. Druhý oddíl spolu s jednotlivými podkapitolami je zaměřen na teoretické vysvětlenní pojmů a ukazatelů finanční analýzi, které budou aplikovány prakticky na společnost Stock a.s. Poslední oddíl je věnován představení společnosti, její historii, struktuře, produkci a následné aplikaci jednotlivých ukazatelů z teoretické části přímo na konkrétní firmu, která je porovnána s odvětvím potravinářského průmyslu.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 8. 2006
Date of submission: 31. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3717/podrobnosti

Files for download

    Last update: