Valuation of Bonds With Embedded Options

Thesis title: Valuation of Bonds With Embedded Options
Author: Krchňavý, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Juhászová, Jana
Thesis language: English
Abstract:
The objective of this thesis is to demonstrate the valuation process of a bond with embedded option. Two government fixed-income instruments, one with a call option and the other with a put option, are chosen to avoid credit risk modeling and to keep focus on the option valuation. The value of risk-free callable and putable bonds depends primarily on the evolution of interest rate thus stochastic interest rate models play a major role. Various short-rate models are assumed and represented in lattice structures. Different volatility calibration techniques are used accordingly to the available data for each market. Finally, the obtained values are then compared to the actual price observed. The raw data are imported from a trading data platform,transformed using a spreadsheet software, and the pricing algorithm is implemented in a numerical analysis software. Given the nature of option valuation, the basics of stochastic processes are required but the text avoids unnecessary complexity.
Keywords: binomial tree; Black-Karasinski model; callable bond; embedded option; Black-Derman-Toy model; interest rate; lattice models; fixed-income valuation; Hull-White model; putable bond; short-rate models; trinomial tree
Thesis title: Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi
Author: Krchňavý, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Juhászová, Jana
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je demonstrovat ocenění dluhopisu s vnořenou opcí. Zvoleny jsou dva státní dluhopisy, jeden s call opcí a druhý s put opcí. Hodnota svolatelných dluhopisů je daná především vývojem úrokové míry, takže stochastické modely hrají důležitou roli. Jsou použity různé modely krátkodobé úrokové míry vyjádřeny v mřížkové struktuře. Taktéž jsou zvoleny různé přístupy ke kalibraci volatility vzhledem k dostupným tržním datům. Nakonec je vypočtená hodnota porovnána se skutečnou cenou. Celý algoritmus je implementován ve výpočetním softwaru. Ocenění opcí sice vyžaduje základní znalost stochastických procesů, text se však snaží vyhnout nepřiměřené obtížnosti.
Keywords: mřížkové modely; svolatelné dluhopisy; trinomický strom; vnořená opce; binomický strom; úroková míra; Black-Derman-Toy model; Black-Karasinski model; Hull-White model; modely krátkodobé úrokové míry; oceňování dluhopisů

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2016
Date of submission: 9. 1. 2018
Date of defense: 1. 2. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59194/podrobnosti

Files for download

    Last update: