Tourism in the EU focused on Spain and France

Thesis title: Cestovní ruch v EU se zaměřením na Španělsko a Francii
Author: Skenderová, Gabriela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Zdenková, Karolína
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem cestovního ruchu v Evropské unii, především pak analýzou turismu ve dvou vybraných členských zemích, ve Španělsku a Francii. Teoretická východiska v první části diplomové práce vymezují pojmy související s cestovním ruchem, s Evropskou unií a s politikou cestovního ruchu v rámci Evropské unie. Druhá část diplomové práce je zaměřena na zkoumané země Španělsko a Francii, jejich obecnou charakteristiku a členství v Evropské unii, a poté již na samotný vývoj cestovního ruchu. Cílem práce je zanalyzovat a srovnat cestovní ruch vybraných zemí v období mezi lety 2007–2017 a vyvodit tak konečné závěry vyplývající ze statistických údajů cestovního ruchu daných zemí.
Keywords: Evropská unie; Turismus ve Francii; Turismus ve Španělsku; Vývoj cestovního ruchu
Thesis title: Tourism in the EU focused on Spain and France
Author: Skenderová, Gabriela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Zdenková, Karolína
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the development and trends of tourism in the European Union, especially with the analysis of tourism in two selected member countries, in Spain and France. The theoretical basis in the first part of this thesis defines the concepts related to tourism, the European Union and the tourism policy within the European Union. The second part of the thesis focuses on Spain and France, their general characteristics and membership in the European Union as well as on the development of tourism within these countries. The aim of the thesis is to analyze and compare tourism of both countries in the period 2007–2017 and to draw the final conclusions from tourism statistics.
Keywords: The development of tourism; European Union; Tourism in France; Tourism in Spain

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2017
Date of submission: 23. 4. 2018
Date of defense: 23. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62982/podrobnosti

Files for download

    Last update: