Energy Security of Turkmenistan and Possible Influence on Energy Security of the Czech Republic

Thesis title: Energetická bezpečnost Turkmenistánu a možný vliv na energetickou bezpečnost ČR
Author: Myslivcová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Havlová, Radka
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem předkládané diplomové práce je energetická bezpečnost Turkmenistánu. Autorka hledá odpověď na otázku: „Jak by Turkmenistán mohl ovlivnit svou energetickou bezpečnost?“. Dále si autorka pokládá otázku, zda by Turkmenistán mohl ovlivnit energetickou bezpečnost České republiky. První kapitola se zaměřuje na vysvětlení pojmů bezpečnost a energetická bezpečnost, přičemž poskytuje teoretické ukotvení práce. Druhá kapitola patří již energetické bezpečnosti Turkmenistánu, která je zhodnocena pomocí SWOT analýzy. V poslední, třetí, kapitole je pak zkoumán možný vliv Turkmenistánu na energetickou bezpečnost České republiky.
Keywords: bezpečnost; energetická bezpečnost; zemní plyn; Česká republika; Turkmenistán; Jižní plynový koridor
Thesis title: Energy Security of Turkmenistan and Possible Influence on Energy Security of the Czech Republic
Author: Myslivcová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Havlová, Radka
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the energy security of Turkmenistan. The author aims to answer the research question: "How could Turkmenistan influence its energy security?". Moreover, the author seeks an answer to whether Turkmenistan could influence the energy security of the Czech Republic. First chapter of the thesis focuses on explaining concepts of security and energy security, providing theoretical framwork. The second chapter is dedicated to the energy security of Turkmenistan evaluated by SWOT analysis. The last, third, chapter examines the possible influence of Turkmenistan on the energy security of the Czech Republic.
Keywords: Turkmenistan; energy security; natural gas; Czech Republic; security; Southern Gas Corridor

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 12. 2015
Date of submission: 25. 4. 2018
Date of defense: 5. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55660/podrobnosti

Files for download

    Last update: