Sending e-mails throw a queue in PHP

Thesis title: Knihovna pro posílání e-mailů za využití fronty v jazyce PHP
Author: Olišar, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sklenák, Vilém
Opponents: Kosek, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na představení problematiky rozesílání e-mailů pomocí fronty. Vychází z reálných potřeb společnosti, ve které pracuji, a kde také probíhal sběr analytických dat, na jejichž základě mohly být učiněny závěry diplomové práce. Záměrem práce je porovnat dva přístupy: odesílání e-mailů pomocí databázové fronty a odesílání pomocí speciálního software určeného pro práci s frontou RabbitMQ. Jedním ze dvou hlavních cílů je detailně popsat fungování aplikace RabbitMQ. Druhým hlavním cílem práce je najít optimální řešení pro rychlost rozesílky, a to bez většího vytížení serveru během generování a rozesílání e-mailů. Toto optimální řešení je promítnuto do knihovny, která umožní oddělit aplikaci, jež e-maily odesílá, od generování a grafické podoby e mailu. Výsledkem práce je knihovna, publikovaná jako open source, která je otestována zátěží rozesílky milionů e-mailů týdně. V práci jsou také uvedeny detailní statistiky, které porovnávají rychlost rozesílání emailů v návaznosti na zatížení serveru (procesor, paměť, databázi, pevné disky) při dané rozesílce.
Keywords: databáze; e-mail; fronta; RabbitMQ
Thesis title: Sending e-mails throw a queue in PHP
Author: Olišar, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sklenák, Vilém
Opponents: Kosek, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The master´s thesis is based on introduction of problematics of sending e-mails with a help of a queue. It reflects needs of a company where I work and where the data collection has been done. The intent of my thesis was to compare two approaches: sending emails by database´s front or sending emails with help of special software designated for work with RabbitMQ. The one of the two main aims of the thesis is to describe working with RabbitMQ. To find an optimal solution for swiftness of the e-mail´s delivery is the second purpouse, while the server remains without significant overload. The aim is to create an application which will be capable of separating sending and creating emails. The application is now publicated as an opensource and it has been tested by delivery frequence of millions of e-mails weekly. There are detailed statistics in the master´s thesis. They compare swiftness of the delivery following the load of the server during the whole process of sending e-mails.
Keywords: e-mail; RabbitMQ; database; queue

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 5. 2017
Date of submission: 25. 4. 2018
Date of defense: 31. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62148/podrobnosti

Files for download

    Last update: