EU Structural Funds with a focus on Regional Operational Programs 2007-2013

Thesis title: Strukturální fondy EU se zaměřením na regionální operační programy v období 2007-2013
Author: Ryšavá, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Burda, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v cestovním ruchu v České republice. Práce je zaměřena především na čerpání prostředků pomocí regionálních operačních programů v programovém období 2007-2013. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak jsou finanční prostředky využívané, jaká je efektivita jejich využívání v jednotlivých regionech a jaké jsou dopady čerpání evropských dotací. Teoretická část práce se zabývá vymezením důležitých pojmů a souvislostí v oblasti regionální politiky a cestovního ruchu. Praktická část obsahuje přehled regionálních operačních programů a analýzu realizovaných projektů zaměřených na podporu cestovního ruchu v období 2007-2013. V závěru praktické části jsou zhodnoceny pozitivní a negativní dopady evropských dotací na rozvoj regionu.
Keywords: Operační programy; Evropská unie; Strukturální fondy; Regionální politika; Cestovní ruch; Programové období 2007-2013
Thesis title: EU Structural Funds with a focus on Regional Operational Programs 2007-2013
Author: Ryšavá, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Burda, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of the financial sources from the EU structural funds in tourism in the Czech Republic. The bachelor thesis is focused mainly on regional operational programmes in the programming period 2007-2013. The main aim of this thesis is to find out how the funds are used, if the efficiency of the use is appropriate in the individual regions and what are the impacts of drawing European subsidies. The theoretical part deals with the explanation of the basic concepts and contexts of regional policy and the tourism industry. The practical part contains an overview of regional operational programmes focused on tourism and an analysis of implemented projects focused on supporting tourism in the period 2007-2013. At the end of the practical part, there are evaluated the benefits and impacts of European subsidies on the development of the region.
Keywords: Operational programmes; European Union; Structural funds; Regional policy; Tourism; Programming period 2007-2013

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2017
Date of submission: 27. 4. 2018
Date of defense: 5. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63163/podrobnosti

Files for download

    Last update: