The use of social media in election campaign: Czech presidential elections in 2018

Thesis title: Využití sociálních médií v předvolební kampani: prezidentské volby 2018 v České republice
Author: Fuxová, Frederika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Němec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá využitím sociálních médií v prezidentských volbách konaných v lednu 2018 v České republice. Jejím cílem je prostřednictvím analýzy příspěvků na Facebooku a Twitteru zjistit, do jaké míry kandidáti, kteří se ucházeli o prezidentský úřad, využívali sociálních médií, a to konkrétně Facebooku, Twitteru a Youtube. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá politickým marketingem, volebními kampaněmi a sociálními médii, a praktickou část, ve které je provedena analýza příspěvků čtyř prezidentských kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů v prvním kole.
Keywords: Sociální média; České prezidentské volby 2018; Volební kampaň
Thesis title: The use of social media in election campaign: Czech presidential elections in 2018
Author: Fuxová, Frederika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořáková, Vladimíra
Opponents: Němec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this thesis is use of social media in the presidential election held in the Czech Republice in January 2018. Its aim is to find out by means of Facebook and Twitter contributions´ analysis in what extent the candidates who stood in for the presidential office used the social media, specifically Facebook, Twitter and Youtube. The thesis is divided in theoretical part dealing with political marketing, election campaigns and social media, and in practical one analysing social media contributions of the four candidates for the presidential office who were most successful in the first round of the vote.
Keywords: Czech presidential elections; Social media; Election campaign

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Political Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 8. 2017
Date of submission: 27. 4. 2018
Date of defense: 11. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62760/podrobnosti

Files for download

    Last update: