MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS

Thesis title: MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Author: Vrobel, Marcel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zimmermann, Pavel
Opponents: Gerthofer, Michal
Thesis language: English
Abstract:
This paper develops a deterministic model for individual claim level reserving. The proposed model is based on collected literature and its structure is decomposed and presented as a list of variables. These variables are firstly defined and then predicted with the usage of generalized linear models (GLM) and its extensions in form of Hurdle and Zero-inflated models. These variables are then combined and as a result, a deterministic model for individual claim level reserving model is obtained. For the practical implementation and evaluation, a dataset of MTPL claims, originating from non-insured cars, is used and presented. Based on these claims the estimated reserve is obtained. The model is then compared with a traditional Chain-Ladder model reserve estimate. In the end the proposed model proved to have very accurate predictions but is biased in comparison with the real claim development. The last section suggests how the model can be improved and further developed.
Keywords: Hurdle model; Zero-inflated model; Micro model; Individual claim level model; GLM
Thesis title: MICRO RESERVING MODEL V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ S VYUŽITÍM ROZŠIŘENÝCH ZOBECNĚNÝCH LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ
Author: Vrobel, Marcel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zimmermann, Pavel
Opponents: Gerthofer, Michal
Thesis language: English
Abstract:
V této práci byl navržen deterministický model určených, pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Navržený model je vytvořen na základě představené literatury a jeho struktura je představena jako seznam proměnných. Tyto proměnné jsou napřed definované, a poté predikované s pomocí zobecněných lineárních regresních modelů (GLM) a jeho rozšíření ve formě Hurdle a Zero-inflated modelů. Na základě kombinace těchto proměnných se získá model určený pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Praktická ukázka a zhodnocení modelu je provedeno na datovém souboru MTPL škodných událostí původem z nepojištěných vozidel. Pro tyto události se vytvoří model a jeho výsledky jsou poté porovnány s výsledky z tradičního Chain-Ladder modelu. Po porovnaní bylo zjištěno, že navržený model má velmi přesné odhady, ale je vychýlený v porovnání s reálným vývojem škod. V závěru práce se navrhuje, jak lze tento model vylepšit a dále rozšířit.
Keywords: Micro model; Individual claim level model; GLM; Hurdle model; Zero-inflated model

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 9. 2017
Date of submission: 14. 5. 2018
Date of defense: 7. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62793/podrobnosti

Files for download

    Last update: