Research into the effectiveness of implementation FTL to Russia

Thesis title: Výzkum efektivity zavedení FTL do Ruska
Author: Skálová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pelikán, Jan
Opponents: Fábry, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá, zda zavedení FTL (celovozové zásilky) do Ruska sníží náklady na dopravu. V současné době firma HPI převáží veškeré ruské zásilky přes distribuční centrum v Polsku, kde jsou zásilky vyloženy a následně rozesílány jednotlivým zákazníkům. Cílem této práce je zjistit, zda po zavedení FTL dojde ke snížení celkových nákladů na přepravu. Pokud se náklady sníží, tak se dále bude zjišťovat, zda se vyplatí investovat 10 000 € do změny softwaru na rozřazování zásilek k odeslání. Dílčím úkolem bude zjistit, od jakého počtu palet se FTL zásilky vyplatí posílat. Pro výpočet byla použita čtyřměsíční reálná data.
Keywords: výpočetní program MPL; Visual Basic; FTL; logistika; heuristika
Thesis title: Research into the effectiveness of implementation FTL to Russia
Author: Skálová, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pelikán, Jan
Opponents: Fábry, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis examines whether the implementation of FTL (full truck consignments) into Russia will reduce transport costs. Currently, company HPI transports all Russian consignments through a distribution centre in Poland, where consignments are unloaded and subsequently shipped to individual customers. The aim of this thesis is to discover whether the total transport costs will be reduced after the implementation of FTL. If the costs are reduced, it needs to be investigated if the investment of 10 000 € to change the dispatching software pays off. A partial task will be to determine the minimum number of pallets for FTL consignments. Four month real data was used for the calculation.
Keywords: logistics; FTL; heuristics; computing program MPL; Visual Basic

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 11. 2016
Date of submission: 15. 5. 2018
Date of defense: 6. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59652/podrobnosti

Files for download

    Last update: