Project management in public administration and application of the "Public Administration Reference Model Architecture" (PARMA) project in the community of Uhlířské Janovice

Thesis title: Projektový management ve veřejné správě a aplikace projektu „Public Administration Reference Model Architecture“ (PARMA) v obci Uhlířské Janovice
Author: Dostálová, Gabriela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Jílek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na význam projektového managementu ve veřejné správě na úrovni obcí a využití principů programu Public Administration Reference Model Architecture (PARMA) v obci Uhlířské Janovice. Teoretická část práce se soustředí na aktuální poznatky z řízení veřejné správy. Definuje využití projektového managementu ve veřejné správě a nejnovější trendy v této oblasti. Dále se věnuje programu PARMA jakožto obecnému referenčnímu modelu procesů a objektů v oblasti veřejné správy. Na základě realizovaných rozhovorů s autorem programu PARMA a tajemnicí městského úřadu Uhlířské Janovice dochází k vyhodnocení řízení a fungování obce Uhlířské Janovice a tvorbě doporučení nejen pro město, ale i pro obce podobného typu v oblasti zvýšení efektivity řízení samosprávy.
Keywords: Projektový management; veřejná správa; PARMA; obec; Uhlířské Janovice
Thesis title: Project management in public administration and application of the "Public Administration Reference Model Architecture" (PARMA) project in the community of Uhlířské Janovice
Author: Dostálová, Gabriela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Jílek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The Master’s Thesis focuses on the importance of project management in public administration at municipal level and the use of principles of the Public Administration Reference Model Architecture (PARMA) programme in the community of Uhlířské Janovice. The theoretical part of the thesis focuses on current knowledge of public administration. It defines the use of project management in public administration and the latest trends in this area. It also deals with the PARMA program as a general reference model of processes and objects in the field of public administration. An evaluation of the management and functioning of the community of Uhlířské Janovice and a creation of recommendations not only for the city, but for municipalities of a similar type, which are based on previously done interviews with the author of the PARMA program and the secretary of the municipality of Uhlířské Janovice, are being carried out in the area focusing on increasing the efficiency of self-governance.
Keywords: PARMA; public administration; Project management; community; Uhlířské Janovice

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 1. 2018
Date of submission: 16. 5. 2018
Date of defense: 13. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64341/podrobnosti

Files for download

    Last update: