Analysis of selected aspects of liquidity stress tests

Thesis title: Analýza vybraných aspektů zátěžových testů likvidity
Author: Machová, Lina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Blahová, Naďa
Opponents: Gevorgyan, Kristine
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá různými aspekty zátěžového testování likvidity. V souvislosti s hlavním zaměřením je představen koncept finanční stability včetně indikátorů pro její posuzování. Stručně popsána jsou zde finanční rizika v bankovním sektoru, přičemž detailněji je zkoumáno likviditní riziko, a to včetně jeho role v regulatorním opatření Basel III prostřednictvím rozboru a zhodnocení globálních standardů likvidity. Práce blíže rozebírá klasifikaci a teoretická východiska zátěžových testů. Dále jsou prezentovány principy a význam zátěžového testování likvidity na základě praktické aplikace testů na bankovní sektor Islandu v době celosvětové finanční krize. Práce analyzuje a hodnotí současné praktiky MMF a EBA v oblasti testů likvidity. Rozebrány jsou také zátěžové testy likviditního rizika platebního systému TARGET2.
Keywords: Program vyhodnocení finančního sektoru; likviditní riziko; zátěžové testy likvidity
Thesis title: Analysis of selected aspects of liquidity stress tests
Author: Machová, Lina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Blahová, Naďa
Opponents: Gevorgyan, Kristine
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis deals with various aspects of liquidity stress testing. In the context of the main focus, the concept of financial stability, including indicators for its assessment, is introduced. Financial risks in the banking sector are briefly described and liquidity risk are examined in more detail, including its role in the Basel III regulatory through the analysis and assessment of global liquidity standards. The thesis analyzes more closely the classification and the theoretical basis of stress tests. Furthermore, the principles and importance of liquidity stress testing are presented based on the practical application of tests to Iceland's banking sector during the global financial crisis. The thesis analyzes and evaluates current IMF and EBA procedures in the field of liquidity tests. There are also covered stress tests of the liquidity risk of the TARGET2 payment system.
Keywords: liquidity risk; Financial Sector Assessment Program; liquidity stress tests

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2017
Date of submission: 13. 8. 2018
Date of defense: 4. 9. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63268/podrobnosti

Files for download

    Last update: