Alternative Approaches to Portfolio Selection

Thesis title: Alternative Approaches to Portfolio Selection
Author: Rýzner, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Fučík, Vojtěch
Opponents: Diviš, Martin
Thesis language: English
Abstract:
The main objective of this thesis is to present and implement two alternative approaches to portfolio selection alongside the classical mean-variance portfolio selection model developed by H. Markowitz. Furthermore, we aim to perform the portfolio construction using the Python programming language and then compare the performance of constructed portfolios over a 17 months investment period. We implement the standard mean-variance approach, its simplification that uses the Single-Index model together with the Capital Asset Pricing Model and a second alternative approach based on the hierarchical clustering for which we develop two portfolio selection strategies that we then combine with several well-known clustering methods. We found that the best portfolio of the standard mean-variance approach can outperform the original mean-variance framework's best portfolio. Moreover, the first strategy based on hierarchical clustering resulted in volatile portfolios that did not provide adequate returns to compensate for the risk associated with them. The second strategy provided stable results that were comparable with the mean-variance framework, yet the construction of its models was much simpler.
Keywords: Modern Portfolio Theory; Factor Models; Cluster Analysis; Portfolio Selection
Thesis title: Alternative Approaches to Portfolio Selection
Author: Rýzner, Filip
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Fučík, Vojtěch
Opponents: Diviš, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je přestavit a implementovat dva alternativní přístupy k sestavování investičního portfolia souběžně se standardním mean-variance přístupem představeným H. Markowitzem. Při sestavování portfolií chceme využít programovací jazyk Python a následně chceme porovnat výkonnost sestavených portfolií během 17 měsíční periody. V této práci implementujeme standardní mean-variance přístup, jeho zjednodušení využívající Single-Index model spolu s Capital Asset Pricing Modelem, a dále implementujeme druhou alternativu založenou na hierarchickém shlukování, pro které vyvineme dva algoritmy sloužící k sestavení investičních portfolií a otestujeme jejich použití s několika shlukovacími metodami. V naší analýze jsme zjistili, že nejlepší portfolio zjednodušeného mean-variance modelu přineslo lepší výsledky než nejlepší portfolio jeho původní verze. První strategie založená na hierarchickém shlukování vedla k vytvoření relativně volatilních portfolií, která však neposkytovala adekvátní výnos odpovídající jejich riziku. Druhá strategie vedla k výsledkům srovnatelným s původním mean-variance přístupem, avšak celá procedura byla mnohem jednodušší.
Keywords: Sestavení investičního portfolia; Moderní teorie portfolia; Faktorové modely; Shluková analýza

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2017
Date of submission: 27. 8. 2018
Date of defense: 11. 9. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63103/podrobnosti

Files for download

    Last update: